762fd8692509a64a0b9605ef1d6dc698.jpg
Cho thuê xe cưới

Thông tin tài khoản ngân hàng

Số tài khoản: 0011000776370

Tên tài khoản: Nguyễn Trọng Đức

tại: Sở giao dịch Vietcombank

 ---------------------------------------------

Tên tài khoản: Công ty TNHH VFX

Số tài khoản: 0011002917932

tại: Sở giao dịch Vietcombank