762fd8692509a64a0b9605ef1d6dc698.jpg
Giới thiệu Vietran

GIỚI THIỆU VIETRAN

Vietran trực thuộc công ty TNHH VFX

VFX đi vào hoạt động từ năm 2003 tại địa chỉ 9a Lương Ngọc Quyến - Hà Nội , đến năm 2005 chuyển sang hoạt động tại địa chỉ 27 - 29 Hàng Bạc - Hà Nội . Năm 2009 công ty VFX được thành lập và đặt văn phòng tại địa chỉ 83 Thụy Khuê cho đến tận ngày hôm nay.

Với hơn 13 năm kinh nghiệm giờ đây Vietran đã và đang hết sức nỗ lực để đưa đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng , với từng sản phẩm dịch vụ.